Tổng hợp Worldlist 2018 (Password list) dùng để Brute Force

Dưới đây là một số từ điển (Dictionary) mật khẩu có thể được sử dụng với Backtrack hoặc Kali Linux. Danh sách dưới đây là tập hợp các mật khẩu thường được sử dụng nhất nếu hack Wifi hay bất kỳ tài khoản nào khác sử dụng Brute Force thì không thể qua

Bạn có thể xem lại cách Brute Force password Facebook ở >>bài này<<

BIG-WPA-LIST cần được giải nén trước khi sử dụng.

WPA WPA2 Word List Dictionaries Downloads - Tổng hợp Worldlist 2018 (Password list) dùng để Brute Force

Có thể dùng list password này để Brute Force password (Wifi, Facebook, Gmail….)

WPA/WPA 2 Dictionaries Downloads

 

Xem thêm:  Cách nhận biết Trojan RAT bị chèn “em bé“