Bruter Facebook password cracking tool

# Imad’Ox Cracker is a password cracking tool written in perl to perform a dictionary-based attack on a specific Facebook user through HTTPS.

Code được viết ngôn ngữ Perl dùng để crack password Facebook theo từ điển password có sẵn. Sử dụng lệnh dưới đây để crack

Chuẩn bị

  1. Cài active perl trên windows, hoặc sử dụng Koding (http://koding.com)
  2. Save code với tên file Bruter.pl
  3. Tải worldlist về (file chứa các mật khẩu thường) lưu về thành password.txt  >>Download<<
  4. Sử dụng lệnh dưới đây để crack

 

Trong đó:

 

Code: