Quảng cáo

AnonyViet là một trong những Website Công nghệ hàng đầu của Việt Nam. AnonyViet cung cấp các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực Mạng máy tính và Phần mềm. Chúng tôi luôn cập nhật nhanh nhất các tin tức và kiến thức để đáp ứng sự yêu thích về Công nghệ thông tin. Tại đây bạn sẽ được hướng dẫn về những thủ thuật, bảo mật, khai thác lỗ hỏng mới nhất đã được hoặc chưa công bố trên Internet

Thống kê hiện tại của Website

  • Alexa Rank:- 19k Check Current Ranking.
  • Daily Unique Visitor:- 5k+
  • Monthly Unique Visitor:- 77k+
  • Monthly Pageviews:- 205M+
  • Users: New Visitor 75% and Returning Visitor 25%
  • Traffic Sources: 54% organic, 20% direct, 25% social, 2% Campaign
  • Facebook Page Likes:- 10K+ on AnonyViet
  • Others Social Profiles:- 20,000+ followers approximate.

Báo giá đặt Banner Quảng cáo:

S.No Vị trí Số lượng Giá/Tháng
1. Header 1 1.000.000
2. Dưới tiêu đề trang 1 300.000
3. Giữa bài viết 1 500.000
4. Trên Footer 1 300.000
5. Bên phải bài viết 3 500.000

 

Liên hệ Quảng cáo