Storage Migration trong Windows Server 2012 R2

A) Giới thiệu

Nếu như trong phiên bản Windows Server 2008 R2, bạn có thể thực hiện move (di chuyển) các máy ảo bằng cách sử dụng Live Migration, thì trước tiên bản phải tắt các máy ảo (Turn off). Đối với Hyper-V trong Windows Server 2012/2012 R2, bạn có thể dễ dàng move phần storage của máy ảo khi chúng đang chạy.

Hyper-V Storage Migration cho phép bạn thực hiện move storage của máy ảo (VHDs, Snapshot, Current Configuration, Smart Paging) mà thời gian downtime nhận thấy gần như rất thấp. Người dùng vẫn sử dụng máy ảo bình thường và mà không bị gián đoạn.

Mục đích của việc này là phục vụ cho việc nâng cấp hệ thống Storage của bạn. Ví dụ, bạn lắp đặt thêm một số new physical disk storage (ổ cứng) để mở rộng không gian lưu trữ cho máy Hyper-V Physical của mình. Và lúc này bạn chỉ việc move ổ cứng các máy ảo sang ổ lưu trữ mới này.

Storage Migration cho phép bạn move storage của các máy ảo đang chạy sang : một đường dẫn mới trong máy hoặc sang một shared storage (SAN, SMB.30 Share Folder). Storage Migration giữa 2 máy Hyper-V vật lý chỉ thực hiện được trong môi trường Domain

B) Nguyên tắc hoạt động

 1. Trước hết, các máy ảo vẫn được read/write bình thường (running) trên máy Hyper-V vật lý khi thực hiện Storage Migration.
 2. Những file VHDs, Snapshot, Current Configuration, Smart Paging sẽ được tiến hành copy qua Destination Folder (có thể là qua ổ cứng mới của máy vật lý hoặc qua một Share folder SMB 3.0 của host Hyper-V khác trong Domain).
 3. Sau khi đã move Storage qua bên Destination folder. Hệ thống sẽ tiếp tục thực hiện việc Write (những gì user đang dùng hoặc lưu tính từ thời điểm copy cho đến nay) qua bên Destination Folder.
 4. Việc sao chép giữa Source folder và Destination folder đã đồng bộ với nhau, lúc này hệ thống sẽ điều hướng (redirect) qua bên thư mục lưu trữ storage của máy ảo trên destination để thực hiện việc read/write bình thường.
 5. Cuối cùng, sau khi read/write bên destination folder . Thư mục Storage của máy ảo bên source folder sẽ được xóa.
Xem thêm:  DHCP Failover trong Windows Server 2012 R2 (Full)

13 - Storage Migration trong Windows Server 2012 R2

C) Lab Storage Migration with SMB3.0 Share Folder (Di chuyển storage của máy ảo từ host Hyper-V1 sang thư mục SMB 3.0 của host Hyper-V2)

Mô hình 14 - Storage Migration trong Windows Server 2012 R2

 • Trước tiên ta qua bên host Hyper-V2 tạo một thư mục và share quyền Full control cho máy Hyper-V1 (thư mục ở đây của tôi là “C:\Storage of Windows 8.1 VM”)

 

127 - Storage Migration trong Windows Server 2012 R2

 • Bắt đầu tiến hành move storage của máy ảo

215 - Storage Migration trong Windows Server 2012 R2

 • Chọn “Move the virtual machine’s storage”

37 - Storage Migration trong Windows Server 2012 R2

 • Có 3 cơ chế : move tất cả sang một nơi duy nhất, move (VHD,Current config, smart paging, snapshot) ở những nơi khác nhau, chỉ move (VHD,Snapshot) của máy ảo.

47 - Storage Migration trong Windows Server 2012 R2

57 - Storage Migration trong Windows Server 2012 R2

 • Khai báo destination folder (lưu ý : bằng network path)

 

67 - Storage Migration trong Windows Server 2012 R2

 • Hệ thống đang tiến hành move

77 - Storage Migration trong Windows Server 2012 R2

 • Sau khi đã hoàn tất, bạn vào Settings của máy ảo và kiêm tra phần Hard Drive, sẽ thấy đường dẫn lúc này là host Hyper-V2

 

87 - Storage Migration trong Windows Server 2012 R2

Để lại bình luận

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.