Tạo một template máy ảo trong Hyper-V

I) Giới thiệu

1111 thumb - Tạo một template máy ảo trong Hyper-V

Việc tạo một máy ảo, sau đó cài đặt một hệ điều hành (OS) và ứng dụng (application) cho chúng sẽ mất rất nhiều thời gian. Ngoài ra, bạn còn phải cập nhật (Patch/Service Pack), cấu hình và cài đặt các thành phần khác. Ví dụ, bạn cần phải triển khai 20 máy Windows 8.1 với đầy đủ các phần mềm Office, Software, Antivirus và các ứng dụng Client/Server cho người dùng trong công ty trong vòng 1 ngày thì trở nên rất khó khăn.

Giải pháp tiết kiệm và nhanh chóng tạo ra (provision) hàng loạt các máy ảo bằng cách dùng Template. Bạn chỉ cần tạo ra một máy ảo, sau đó cài đặt đầy đủ các phần mềm, cập nhật hệ điều hành và ứng dụng, cuối cùng đóng gói lại thành một Template (thực chất là một file VHD). Và bạn có thể tạo ra hàng loạt các máy ảo bằng cách copy file VHD, mỗi file VHD là một máy ảo.

Lưu ý : các máy ảo như AD DS, SQL Server không chạy Sysprep.

II) Thực hiện

1) Tạo template cho máy ảo

 • Trên máy ảo vào Run –> gõ Sysprep

1 thumb4 - Tạo một template máy ảo trong Hyper-V

 • Chạy sysprep.exe

2 thumb3 - Tạo một template máy ảo trong Hyper-V

 • Chọn “Generalize” và “Shutdown”.

3 thumb3 - Tạo một template máy ảo trong Hyper-V

 • Hệ thống sẽ chạy sysprep và tự động shutdown sau khi xong, lúc này trở thành Template

6 thumb5 - Tạo một template máy ảo trong Hyper-V

 • Sau khi shutdown, ta copy file VHD của máy ảo và lưu trữ vào một nơi khác để làm template.

7 thumb5 - Tạo một template máy ảo trong Hyper-V

2. Thực hiện tạo máy ảo và kiểm tra

 • Tạo thư mục mới chứa máy ảo muốn tạo thêm và dán file VHD vào thư mục
Xem thêm:  Botnet là gì ? Hướng dẫn tạo botnet đơn giản

8 thumb3 - Tạo một template máy ảo trong Hyper-V

 • Tiến hành tạo máy ảo –> Chuột phải Hyper-V Server và chọn New –> Virtual Machine

9 thumb4 - Tạo một template máy ảo trong Hyper-V

 • Dẫn tới đường dẫn file VHD trong thư mục máy ảo mới

10 thumb3 - Tạo một template máy ảo trong Hyper-V

 • Start máy ảo lên

11 thumb2 - Tạo một template máy ảo trong Hyper-V

 • Hệ thống đang khởi tạo và quét driver

12 thumb1 - Tạo một template máy ảo trong Hyper-V

 • Máy ảo tiến hành chạy Sysprep và yêu cầu khai báo thông tin

13 thumb1 - Tạo một template máy ảo trong Hyper-V

14 thumb1 - Tạo một template máy ảo trong Hyper-V

 • Khai báo Password

15 thumb - Tạo một template máy ảo trong Hyper-V

 • Hệ thống đang thiết lập cấu hình

16 thumb - Tạo một template máy ảo trong Hyper-V

 • Hoàn thành việc tạo một máy ảo mới bằng template.

17 thumb - Tạo một template máy ảo trong Hyper-V

Để lại bình luận

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.