Reset Trial Thủ Công Kaspersky

Nếu bạn nào ngại sử dụng phần mềm Reset Trial hay lo ngại trong đó có dính Trojan thì hãy làm theo cách sau:
Mở KIS lên -> Setting -> Options -> Uncheck Enable Seft-Defense -> Exit luôn KIS ở taskbar.
Start -> Run -> nhập vào Regedit -> Hkey Local Machine -> Software -> KasperskyLab -> adequate -> AVP9 -> ambiance -> ngó qua khung bên phải tìm khóa PCID và mở nó lên. Bạn sẽ thấy các giá trị trong đó là{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXX}, bạn chỉ cần sửa một giá trị X trong nó thôi là vừa đủ (ví dụ bạn có thể sửa số 1 thành số 2).

Capturđáe 300x159 - Reset Trial Thủ Công Kaspersky
Sau đó lưu lại và mở KIS lên, nó sẽ yêu cầu bạn active. Bạn chọn Alive Trial và sẽ có thêm 30 ngày sử dụng

Chú ý:Trong quá trình làm nếu bạn gặp lỗi bạn nên gỡ phần mềm Kaspersky ra và cài lại sẽ được.Nếu không được nữa thì bạn phải chắc chắn rằng đã làm đủ các bước mình nói trên 😀

Và bạn có thể Reset Trial mọi phiên bản của Kaspersky

Captuadre 300x159 - Reset Trial Thủ Công Kaspersky

Xem thêm:  Tool Get Proxy tự động lấy 3000 proxy mỗi phút

Để lại bình luận

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.