Hyper-V Replica – Tối ưu hóa quá trình Replication – Windows Server 2012 R2

A) Giới thiệu

Trước tiên, bạn cần phải tìm hiểu Paging File là gì và chúng được giải thích chi tiết tại bài viết này : Link

Trong Hyper-V, các máy ảo (Virtual Machine) cài hệ điều hành Windows cũng sẽ tạo ra các Page File này. Chúng thường có dung lượng tỷ lệ 1:1 với RAM, điều này là không cần thiết và lãng phí dung lượng VHD của máy ảo. Vì các máy ảo đã được Hyper-V cấp đủ một lượng RAM để phục vụ, tùy theo nhu cầu mà người quản trị cấu hình.

Như các giải thích về hoạt động của Hyper-V Replica ở bài trước, tôi có đề cập đến Replication Tracker (RT). RT chịu trách nhiệm track lại những thay đổi của VHD máy ảo, để chúng biết được và thực hiện replica qua bên Replica Site. Tuy nhiên, có một vài file bạn sẽ không muốn replicate tới, thường thấy ở đây là Paging File (C:pagefile.sys). Chúng không cần thiết để replicate và thường dung lượng của file này rất lớn, việc loại bỏ chúng ra khỏi quá trình replicate sẽ giảm được dung lượng VHD và giảm băng thông WAN/LAN cho việc replicate.

Sau đây tôi sẽ hướng dẫn bạn cấu hình và thiết lập Page File được lưu trữ ở một VHD khác, và thực hiện Replication đến Replica Site chỉ những ổ đĩa VHD cần thiết (System, Database).

B) Lab “Optimize Hyper-V Replica with excluding paging file”

Bạn nên xem trước các bài lab về “Hyper-V Replica trong Windows Server 2012/2012 R2

Mô hình :

112

 • Máy Hyper-V1 (172.1.1.2/24) : là Primary Site
 • Máy Hyper-V2 (172.1.1.3/24) : là Replica Site
 • Máy Domain Controller (File Server) : chứa máy ảo VM1 (VHD Virtual Machine) và tạo ra một VHD chứa Paging File.
 1. Tạo máy ảo ở trên Hyper-V1 nhưng Storage của máy ảo sẽ được lưu trữ ở File Server
 • Trên File-Server, tạo một thư mục “Windows 8.1” và Properties –> Share full quyền cho 2 máy vật lý “Hyper-V1 – Hyper-V2”

0

 • Tiếp theo qua bên Hyper-V1, tiến hành tạo mới một máy ảo

0 1

 • Lưu file cấu hình máy ảo ở thư mục vừa tạo trên File-Server

0 2

 • Thiết lập RAM cho máy ảo

0 3

 • Thiết lập Network cho máy ảo

0 4

 • Lưu file VHD (Storage) của máy ảo vào thư mục vừa tạo

0 5

 • Chỉ định file .ISO cài đặt Windows

0 6

 • Tiến hành cài đặt

0 7

2. Tiến hành tạo ra VHD Paging File trên File-Server và gắn chúng vào máy ảo

 • Vào máy ảo –> “Windows + I” để mở thanh Charm –> “PC Info” –> Chọn “Advanced System Settings –> Advanced –> Settings ở Performance” –> Chọn tiếp “Advanced –> Change” ta sẽ thấy Paging File đang nằm ở ổ đĩa C.

1

 • Qua bên File-Server –> Vào Run –> Diskmgmt.msc

2

 • Chọn Action –> Create VHD

3

 • Ấn Browse và chọn đến đường dẫn thư mục vừa tạo ở bước 1 –> Đặt tên là VHDX là Paging File

4

 • Sau khi tạo xong –> Ta chuột phải vào VHD Disk vừa tạo, chọn “Initialize Disk” để kích hoạt sử dụng Disk

7

8

 • Tiến hành tạo một Volume cho Disk này

9

10

11

 • Đặt tên cho Volume và tiến hành Format

12

13

 • Sau khi format xong –> Tiến hành Detach VHD, vì VHD đang được sử dụng ở File-Server, ta cần Detach để phục vụ cho máy ảo

16

 • Tắt máy ảo, chuột phải vào Settings

5

 • Chọn Hard Drive –> nhấn Add để tạo ra một SCSI Controller Hard Drive mới

6

 • Chọn tới VHD Paging File vừa tạo ở thư mục

14

 • Click OK , sau đó Start máy ảo và vào trong để kiểm tra xem VHD Paging File đã hiển thị chưa

18

 • Tiến hành cấu hình Paging File : Vào máy ảo –> “Windows + I” để mở thanh Charm –> “PC Info” –> Chọn “Advanced System Settings –> Advanced –> Settings ở Performance” –> Chọn tiếp “Advanced –> Change”, bỏ dấu check “Automatically manage paging file” và sau đó chọn ổ D để chứa Paging file –> Stick chọn System Managed Size.

20

 • Hệ thống sẽ yêu cầu khởi động lại để hoàn tất quá trình cấu hình, nhắn OK và khởi động lại.

21

3. Tiến hành cấu hình Replication và kiểm tra quá trình Replication

 • Chuột phải vào máy ảo –> Chọn “Enable Replication…”

23

 • Chọn máy Replica Server (Hyper-V2)

24

 • Sử dụng HTTP để giao tiếp + nén data trước khi truyền

25

 • Bước này là bước quan trọng, ta chọn file VHD Virtual Machine, không chọn Paging File (chúng sẽ không replicate VHD Paging File)

26

 • Cấu hình thời gian replicate mặc định (5 phút)

27

 • Cấu hình Recovery Points

28

 • Cấu hình cho phép Replicate ngay lập tức

29

30

 • Sau khi Replication –> Chuột phải máy ảo –> Replication –> View Replication Health, để kiểm tra máy ảo đã replicate thành công hay không

31

 • Lúc này ta vào đường dẫn lưu trữ máy ảo bên Hyper-V2 và thấy rằng chỉ có duy nhất VHD Virtual Machine được replicate (không có VHD Paging File) –> Bài lab thành công.

32

Để lại bình luận

1 Bình luận on "Hyper-V Replica – Tối ưu hóa quá trình Replication – Windows Server 2012 R2"

avatar
Sort by:   newest | oldest
Lâm Trung Tính | <span class="wpdiscuz-comment-count">951 comments</span>

Rất có ích đối với tôi

wpDiscuz