Code DDOS Python trên Windows

Đa số các Code DDOS python hiện nay chỉ hổ trợ tốt trên nền Linux, một số bạn tải Code về chạy Python trên Windows bị báo lỗi là do thiếu các thư viện hổ trợ Python trên Windows
Hôm nay mình share Code Python này có thể chạy tốt trên Python của Windows

Sử dụng lệnh:

để tấn công
Link tải Code: http://www.mediafire.com/view/5y44ndlueb0k07j/kok.py

Full Code: