Viết Status Lộn Ngược , Gạch Ngang

Bước 1: Vào http://typeupsidedown.com/ ( Chữ Lộn Ngược)
Vào http://mr.tnd.vn/blog/gach-ngang/ ( Chữ Gạch Ngang )
Bước 2: Nhập đoạn text bạn muốn đảo ngược ( Lưu ý: Nên viết không dấu )
Bước 3: Copy đoạn text ở Inverted Text hoặc Chữ đã Gạch Ngang , sau đó tiến hành về trang cá nhân hoặc trang chủ Post Status thôi !

 

55555 - Viết Status Lộn Ngược , Gạch Ngang

Xem thêm:  Tổng hợp tất cả Link Support Kháng cáo, Report Facebook (124 Link)