Share file chính sách IT (IT Policy) cực chuẩn và chi tiết

Một doanh nghiệp khi đi vào hoạt động chính thức thì cần có chính sách rõ ràng. Để khi người dùng và cả nhân viên có thể biết và điều chỉnh công việc cho phù hợp. Giảm thiểu tối đa rủi ro có thể xảy đến với doanh nghiệp, và có thể làm bằng chứng để đối chiếu khi có hiểu lầm.

Mỗi dịch vụ hay một sản phẩm được doanh nghiệp đưa ra đều phải có chính sách sử dụng. Nhằm đưa ra những ràng buộc và quy định cần thiết cho người dùng và nhân viên. Bạn không cần phải tốn thời gian soạn chính sách cho dịch vụ của bạn.

Dưới đây, mình có sẵn một bộ hơn 100 mẫu chính sách công nghệ thông tin rất cụ thể và chi tiết đã đạt chuẩn an toàn cho từng dịch vụ. Bạn có thể tải về, xem qua và bổ sung thêm những dịch vụ theo ý bạn.

Tải về bộ chính sách IT (IT Policy) cực chuẩn và chi tiết

Bộ chính sách IT (IT Policy) bao gồm

Mình chia ra làm 4 phần cho các bạn dễ đọc và chọn lựa hơn. Với các bộ chính sách có sẵn này bạn có thể áp dụng ngay. Hoặc có thể chỉnh sửa lại theo ý muốn và nhu cầu của doanh nghiệp.

 1. ITD_PL01_Chinh sach su dung Email va IM.doc
 2. ITD_PL02_Chinh sach su dung Internet.doc
 3. ITD_PL03_Chinh sach bao ve Password.doc
 4. ITD_PL04_Chinh sach su dung Intranet.doc
 5. ITD_PL05_Chinh sach su dung Telephone.doc
 6. ITD_PL06_Chinh sach ra vao truy cap Server room.doc
 7. ITD_PL07_Chinh sach su dung Software.doc
 8. ITD_PL08_Chinh sach chuan cai dat_mua_ho tro phan mem cho PC.doc
 9. ITD_PL09_Chinh sach quan ly kho thiet bi va Sparepart cua IT.doc
 10. ITD_PL10_Chinh sach bao tri PC.doc
Xem thêm:  Hướng dẫn tạo Email theo tên miền miễn phí

Phần 2

 1. ITD_PL11_Chinh sach thay the_sua chua thiet bi IT.doc
 2. ITD_PL12_Chinh sach bao mat thong tin.doc
 3. ITD_PL13_Chinh sach lam viec truy cap mang tu xa.doc
 4. ITD_PL14_Chinh sach thong tin rieng tu ca nhan.doc
 5. ITD_PL15_Chinh sach hop dong muc dich vu (SLA).doc
 6. ITD_PL16_Chinh sach Backup Server.doc
 7. ITD_PL17_Chinh sach bao mat Wireless.doc
 8. ITD_PL18_Chinh sach cai dat phan mem ung dung (I).doc
 9. ITD_PL19_Chinh sach cai dat phan mem ung dung (II).doc
 10. ITD_PL20_Chinh sach cau hinh Server.doc
 11. ITD_PL21_Chinh sach chuan cho he thong IT.doc
 12. ITD_PL22_Chinh sach di chuyen_them moi_thay the PC cho User.doc
 13. ITD_PL23_Chinh sach xu ly du lieu truoc khi thanh ly thiet bi IT.doc
 14. ITD_PL24_Chinh sach mua sam _ dau tu IT.doc
 15. ITD_PL25_Chinh sach phan quyen quan tri he thong IT.doc
 16. ITD_PL26_Chinh sach phat trien phan mem.doc
 17. ITD_PL27_Chinh sach quan ly ban va loi Patch ung dung.doc
 18. ITD_PL28_Chinh sach quan ly nguon dien PC.doc
 19. ITD_PL29_Chinh sach su dung cac thiet bi di dong.doc
 20. ITD_PL30_Chinh sach su dung tai lieu noi bo.doc
 21. ITD_PL31_Chinh sach thanh ly tai san IT (I).doc
 22. ITD_PL32_Chinh sach thanh ly tai san IT (II).doc
 23. ITD_PL33_Chinh sach thanh ly thiet bi phuong tien IT (III).doc
 24. ITD_PL34_Chinh sach uu tien xu ly yeu cau ho tro cua helpdesk (I).doc
 25. ITD_PL35_Chinh sach uu tien xu ly yeu cau ho tro cua helpdesk (II).doc
 26. ITD_PL36_Chinh sach xay dung tai lieu trien khai dich vu Active Directory.doc
 27. ITD_PL37_Chinh sach bao tri tai lieu trien khai dich vu Active Directory.doc
 28. ITD_PL38_Checklist_Chinh sach bao mat chung cho System.doc
 29. ITD_PL39_Chinh sach thiet ke ung dung_Application.doc
 30. ITD_PL40_Chinh sach chu ky song ung dung_Application.doc
Xem thêm:  Tối ưu hiệu suất hoạt động của Windows với Easy Service Optimizer 1.2

Phần 3

 1. ITD_PL41_Chinh sach lap ke hoach hoat dong lien tuc.doc
 2. ITD_PL42_Chinh sach xay dung nhom khoi phuc he thong (hoat dong lien tuc).doc
 3. ITD_PL43_Chinh sach su dung thiet bi di dong (PDA_Mobile phone).doc
 4. ITD_PL44_Chinh sach bao mat chung cho User.doc
 5. ITD_PL45_Chinh sach bao ve lay nhiem Virus.doc
 6. ITD_PL46_Chinh sach quan he voi nha cung cap.doc
 7. ITD_PL47_Chinh sach giam sat he thong IT.doc
 8. ITD_PL48_Chinh sach du phong Network.doc
 9. ITD_PL49_Chinh sach vi tri luu tru File.doc
 10. ITD_PL50_Chinh sach thu tuc hoat dong IT.doc
 11. ITD_PL51_Chinh sach danh gia rui ro cua nha cung cap.doc
 12. ITD_PL52_Chinh sach sap lich downtime he thong.doc
 13. ITD_PL53_Chinh sach dao tao nhan thuc bao mat thong tin.doc
 14. ITD_PL54_Chinh sach cho phep Download.doc
 15. ITD_PL55_Chinh sach xay dung ho so tai lieu he thong mang.doc
 16. ITD_PL56_Chinh sach yeu cau tuan thu quy dinh.doc
 17. ITD_PL57_Chinh sach kiem tra khoi phuc he thong.doc
 18. ITD_PL58_Chinh sach xay dung tai lieu cac bao cao IT.doc
 19. ITD_PL59_Chinh sach danh gia rui ro IT.doc
 20. ITD_PL60_Chinh sach su dung nguon dien (I).doc
 21. ITD_PL61_Chinh sach su dung nguon dien (II).doc
 22. ITD_PL62_Chinh sach bao ve vat ly du lieu va thiet bi.doc
 23. ITD_PL63_Chinh sach an toan lao dong cho IT.doc
 24. ITD_PL64_Chinh sach phuong tien van chuyen thiet bi luu tru Offsite.doc
 25. ITD_PL65_Chinh sach mua sam theo quy dinh chuan phan cung va phan mem.doc
 26. ITD_PL66_Chinh sach dao tao nhan vien IT.doc
 27. ITD_PL67_Chinh sach cho phep di chuyen_ khong di chuyen nhung tai san IT.doc
 28. ITD_PL68_Chinh sach Ngan sach su dung IT cho nguoi dung moi (New users).doc
 29. ITD_PL69_Chinh sach quan ly he thong IT ngoai mang internet.doc
 30. ITD_PL70_Chinh sach kiem soat su thay doi IT.doc
Xem thêm:  Phát Wifi trực tiếp trên Windows 7 không dùng phần mềm

Phần 4

 1. ITD_PL71_Chinh sach backup du lieu cua User.doc
 2. ITD_PL72_Chinh sach tai su dung thiet bi IT.doc
 3. ITD_PL73_Chinh sach ma hoa du lieu su dung.doc
 4. ITD_PL74_Chinh sach quan ly kho tai san IT.doc
 5. ITD_PL75_Chinh sach quyen so huu thong tin.doc
 6. ITD_PL76_Chinh sach doi pho voi cac su co IT.doc
 7. ITD_PL77_Chinh sach thong bao su co cua User cho IT (Helpdesk ticket).doc
 8. ITD_PL78_Chinh sach noi quy cac khoan hoa hong nha cung cap.doc
 9. ITD_PL79_Chinh sach xem xet ra soat ban ke hoach khoi phuc rui ro.doc
 10. ITD_PL80_Chinh sach kiem thu khoi phuc rui ro.doc
 11. ITD_PL81_Chinh sach thoi gian luu tru du lieu cua doanh nghiep.doc
 12. ITD_PL82_Chinh sach xay dung ban ke hoach du phong.doc
 13. ITD_PL83_Chinh sach su dung thiet bi luu tru di dong.doc
 14. ITD_PL84_Chinh sach quan ly kho thiet bi dang giu boi nguoi dung.doc
 15. ITD_PL85_Chinh sach chung ve viec ban hanh chinh sach IT.doc
 16. ITD_PL86_Chinh sach mac dinh su dung dich vu IT.doc
 17. ITD_PL87_Quy dinh chuan IT Trinh duyet Web.doc
 18. ITD_PL88_Quy dinh chuan IT Ten mien.doc
 19. ITD_PL89_Quy dinh chuan IT Office.doc
 20. ITD_PL90_Quy dinh chuan IT He dieu hanh.doc
 21. ITD_PL91_Quy dinh chuan IT He dieu hanh Mang.doc
 22. ITD_PL92_Quy dinh chuan IT Giao thuc mang.doc
 23. ITD_PL93_Quy dinh chuan IT Email.doc
 24. ITD_PL94_Quy dinh chuan IT Cau hinh Desktop.doc
 25. ITD_PL95_Quy dinh duoc va khong duoc khi su dung Email.doc
 26. ITD_PL96_Quy dinh duoc va khong duoc khi su dung Internet.doc

Tải về trọn bộ chính sách IT

Download đầy đủ

Nhớ bỏ qua quảng cáo để ủng hộ mình nha.

Like Fanpage hoặc theo dõi website để cập nhật nhanh các bài viết hay.

Chúc bạn thành công
Lmint.

Để lại bình luận

avatar

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.