Hướng dẫn sử dụng SQLMap

Bạn có thể dùng công cụ SQLMAP có sẵn trên Backtrack hoặc Kali, Windows. Đây là một trong những kỹ năng mà bất cứ ai hoạt động trong lĩnh vực security cũng phải biết.

Bạn có thể dùng một số dork để tìm 1 website bị lỗi SQL, 

VD: ta có 1 site như này http://www.xxxxxxxx.com/about.php?id=1

Giờ khởi động SQL bằng cách đánh lệnh (-h hoặc –help) vào cửa sổ console

Mã:
 

 

Để xem được database ta dùng lệnh sau :

Mã:
 

-u = đường dẫn url
–dbs = Liệt kê databases

 

Theo cái hình chình ình ở trên thì chúng ta thấy được ” unecuae_unec ” cái này là cái gì thì tôi ko cần nói nữa há 

Giờ chúng ta tiếp tục với lệnh :

Mã:
 

-D = DBMS liệt kê dữ liệu
–tables = liệt kê cái gì thì các bạn tự tìm hiểu hén…..

 

Sau khi tìm thấy 1 số ” bảng tuần hoàn hóa học ” chúng ta tiếp tục dụng lệnh để show hàng ra

Mã:
 

-T = DBMS lệnh lệt kê dữ liệu
–columns = liệt kê cái gì thì các bạn tự tìm hiểu hén…..

 

Đến đây là bạn đã có thể soi được quần chíp của bợn admin rầu đó )

Mã:

 

Xem thêm:  SQLMap v1.2.9 - Công cụ khai thác lỗ hổng SQL Injection mạnh nhất