Hướng dẫn sử dụng OllyDBG dùng để crack phần mềm

OllyDBG hay còn gọi tắt là Olly là công cụ debug rất phổ biến. Nhờ giao diện trực quan và dễ sử dụng nên Olly phù hợp với người dùng ở mọi trình độ khác nhau.

OllyDBG 700x372 - Hướng dẫn sử dụng OllyDBG dùng để crack phần mềm

Một số chức năng có thể kể đến của Olly:

 • Trace registers, find loops, switches, API calls,
 • Tải và debug cái dll modules
 • Cho phép để thêm commant và label của riêng của bạn về chức năng để dành cho chú thích và trực quan khi bạn RE
 • Attaack một chương trình đang chạy
 • Tìm các constant và address range 1 cách dễ dàng
 • Cho phép đặt các breakpoints ( điểm dừng) để dễ dàng debug và theo dõi
 • Đặt các Breakpoint hadware
 • Tìm kiếm string
 • Xem các hàm API được gọi
 • Cho phép tạo file dump của process
 • Edit và mặc nhiên sửa lỗi
 • Debug từng bước program ( Step-by-Step)
 • v.v

Ngay khi chạy chương trình, các bạn có thể nhìn thấy giao diện của OllyDBG chia làm 5 cửa sổ hết sức trực quan

OllyDBG TongQuan 700x372 - Hướng dẫn sử dụng OllyDBG dùng để crack phần mềm

Cửa số 1: CPU

Đây là cửa sổ chính và thường xuyên sử dụng của chương trình. Cửa sổ này bao gồm 4 cột:

 • Cột 1: Address: Hiển thị địa chỉ câu lệnh trong vùng nhớ
 • Cột 2: Hex dump: Hiển thị mã Opcode của câu lệnh
 • Cột 3:Disassembly: Hiển thị mã Assembly
 • Cột 4: Comment: Hiển thị các ghi chú. Chúng ta cũng có thể tự ghi các ghi chú vào cột này
Xem thêm:  14 Công cụ Scan Lỗ Hổng Web để khai thác

Cửa số 2: Nằm ngay dưới cửa sổ thứ nhất

Hiển thị giá trị các đối số của các câu lệnh ASM

Cửa sổ 3: Address, Hex dump, ASCII hay UNICODE

Quan sát sự thay đổi các giá trị vùng nhớ trong chương trình

Sử dụng để tìm các string trong bộ nhớ

Gồm 3 cột:

 • Cột 1: Address: Hiển thị địa chỉ vùng nhớ
 • Cột 2: Hex dump: Hiển thị giá trị vùng nhớ dưới dạng Hex
 • Cột 3: ASCII hay UNICODE: Hiển thị giá trị vùng nhớ dưới dạng mã ASCII hoặc UNICODE

Cửa sổ 4: Registers [FPU, MMX, 3DNow!] :

Hiển thị giá trị các thanh ghi và cờ trong Assembly. Cửa sổ này cần thiết để chúng ta theo dõi sự thay đổi giá trị của các thanh ghi, các lệnh toán học ….

Cửa sổ 5: STACK

Hiển thị giá trị trong vùng stack

Các thành phần trong Olly Debug

Phía trên các cửa sổ là thanh taskbar, dùng để thực thi các chức năng của chương trình.

Xem thêm:  Hướng dẫn crack toàn bộ phần mềm của Adobe 2017

Debug mot chuong trinh voi OllyDBG 1 - Hướng dẫn sử dụng OllyDBG dùng để crack phần mềm

Mở một chương trình

Debug mot chuong trinh voi OllyDBG 2 - Hướng dẫn sử dụng OllyDBG dùng để crack phần mềm

Để debug một chương trình, chúng ta sử dụng File->Open hoặc sử dụng phím tắt F3: Mở file cần Debug

OllyDBG hỗ trợ debug 2 loại file là .exe và .dll.

OllyDGB1 - Hướng dẫn sử dụng OllyDBG dùng để crack phần mềm

Attachment: Cho phép Deassembly một chương trình nào đó đang thực thi.

Với một số phần mềm có khả năng Anti-Debug, khi khởi động sẽ tạo ra các đoạn mã Anti-Debug, nhưng sau khi chạy xong thì lại có thể được hoặc nó sẽ dùng một chương trình con để chạy chương trình chính. Sau khi chương trình con thực thi xong, chương trình con sẽ tự kết thúc và lúc đó chương trình chính tiếp tục được thực thi. Khi đó chúng ta không thể debug được chương trình chính nữa. v.v. Do đó chức năng Attach được tạo ra để hỗ trợ debug các chương trình đang chạy trên bộ nhớ.

Debug mot chuong trinh voi OllyDBG 3 700x206 - Hướng dẫn sử dụng OllyDBG dùng để crack phần mềm

Restart debug (Ctrl + F2): Debug lại chương trình.

Debug một chương trình

Debug mot chuong trinh voi OllyDBG 4 - Hướng dẫn sử dụng OllyDBG dùng để crack phần mềm

Dưới đây là một số chức năng được sử dụng trong quá trình debug một chương trình

Chức năngMô tả
Run (F9)Chạy chương trình
Close ( Alt-F2)Đóng file đang Dissasembler lại
Step into (F7)Debug vào trong các hàm
Step over (F8)Debug bên ngoài các hàm
Animate into (Ctrl-F7)Tự động chạy với chế độ “Step into” đến khi gặp breakpoint tiếp theo hoặc đến khi người dùng ấn pause (F12)
Animate over (Ctrl-F8)Tự động chạy với chế độ “Step over” đến khi gặp breakpoint tiếp theo hoặc đến khi người dùng ấn pause (F12)
Execute to return ( Ctrl-F9)Thực thi đến khi hàm trả về
Execute to user code (Alt-F9)Thực thi đến khi gặp đoạn code user viết

Công cụ Trace

 • Trace into ( Ctrl – F11) và Trace over ( Ctrl – F12): Đây là 2 chức năng tương tự Animate Into / Animate over. Tức là máy tính sẽ tự động Step Into / Step Over cho chúng ta. Tuy nhiên, đối với Trace Into / Trace Over, chúng ta có thể thiết lập được điều kiện dừng. Tức là khi một điều kiện nào đó được thiết lập trước đó thỏa mãn thì chương trình sẽ tự động dừng ngay tại câu lệnh thỏa mãn điều kiện mà chúng ta đặt ra
 • Set Condition: Thiết lập điều kiện
Xem thêm:  Hack password trong Linux

Debug mot chuong trinh voi OllyDBG 5 - Hướng dẫn sử dụng OllyDBG dùng để crack phần mềm

Bạn có thể thiết lập điều kiện của EIP hay của bất kì thanh ghi nào, với một giá trị nào đó hay thuộc khoảng nào đó v.v. Ví dụ như trong hình bên trên, tôi đang thiết lập điều kiện dừng đến khi nào thanh ghi eax==0040000. Ngoài ra Olly còn hỗ trợ một số chương năng khác cần cho việc debug chương trình như:

Chức năngMô tả
Log (Alt + L)Hiển thị log được ghi lại (các module được load, unload v.v)
Executable modules (Alt + E)Các module thực thi của chương trình
Memory (Alt + M)Hiển thị tất cả các khối bộ nhớ mà chương trình được cấp phát.
ThreadsHiển thị tất cả các thread của chương trình
CPU (Alt + C)Màn hình cửa sổ làm việc chính
Patches (Ctrl + P)Hiển thị tất cả các phần ‘patches’ mà bạn đã tạo ra, khi có bất kì thay đổi nào về code giữa code cũ và code mới’
Call stack (Alt + K)Hiển thị chi tiết hơn stack ở một cửa sổ khác, bao gồm cả giá trị gửi đi từ các hàm
Breakpoints (Alt + B)Hiển thị tất cả các breakpoint hiện tại đang được thiết lập

Để lại bình luận

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.