[Facebook] TUT Rip mới nhất

Bước 1: Hola fake ip US, log 1 clone 2009, đổi ngôn ngữ FB sang english (US)
Bước 2: vào 2 link https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 (rp 14 tuổi)
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 (rp 13 tuổi)
Cả 2 cái đều làm như nhau nhé, ô đầu link fb nạn nhân, ô thứ 2 tên fb nạn nhân, ô thứ 3 chọn 9 years ( cả 2 cái ), ô cuối cùng điền câu thần chú sau: This timeline is impersonating me and my friends. It harass people on Facebook. I think this is a time line of baby, parents are not allowed. Please let Facebook account deactivated for Facebook is increasingly safer. Thank you.
Send lên


Bước 4: report tiếp 1 ảnh or stt nạn nhân với nội dung sex hoặc vi phạm chính trị tôn giáo ( làm thế nào tự hiểu ), tạo 1 acc mới, faker 99% info nó, veri mail, sdt càng tốt, kết bạn với acc 2009 ở trên, lấy acc 2009 báo cáo nó giả mạo cái clone vừa tạo, tiếp tục report close this user ( 1 trong 2 acc sẽ bay sau khi fb team duyệt :)) )

 

Bước 5: lấy 1 acc càng nhiều sub thật càng tốt, đã veri cmnd, kháng rip các kiểu con đà điểu vào report fake account -> other, send lên :3
Hóng die 😉

Xem thêm:  Cách Đọc Tin Nhắn Facebook nhưng không hiện đã xem