[DDOS] UDP Flood by Paradoxuh

Đây là code perl nhé, sử dụng cơ chế UDP để ddos, save tên file là flood2.pl

Có thể sử dụng trên windows hoặc Koding đều đc, dùng lệnh dưới đây để attack:

 

 

Xem thêm:  [Cảnh báo] Phạt tù 3 năm cho hành vi DDOS