[DDOS] Slowloris.pl

Đây là code Slowloris.pl trong bộ CEH V.9 ra đời năm 2015, có thể nói là là một code cực mạnh, đối với các site nhỏ thì khoảng 10s là time out liền.

Chạy trên Koding , sử dụng lệnh dưới đây để attack:

Code:

Save dưới dạng file *.pl

 

SHARE
Previous article[DDOS] Torshammer
Next article[DDOS] EbolaHTTP