Ngăn chặn website khác leech link ảnh từ Hosting của bạn

Website của bạn lưu trữ và sử dụng rất nhiều hình ảnh trong các bài viết. Và một số website khác copy các bài viết từ website của bạn, sử dụng link (hot link) của các bức ảnh đó. Điều này khiến bạn tiêu tốn rất nhiều băng thông hàng tháng, và hạn chế tốc độ của website bạn. Vậy làm sao để ngăn cản việc “leech link” này?. Có rất nhiều cách để chặn lấy link trong trường hợp trên: bạn có thể sử dụng file .htacess hoặc cấu hình lại file httpd.conf bằng cách thêm các dòng code bên dưới đây vào.

(Tìm hiểu .htaccess là gì, một số lệnh cơ bản htaccess xem tại đây)

Chú ý: Mod Rewrite của Apache cần được bật nhé.
Bạn tiến hành mở file httpd.conf hoặc file .htaccess trên server/hosting.

Thêm đoạn mã này vào:

 

hoặc bạn cũng có thể sử dụng một đoạn mã đơn giản khác:

 

Tips: Thông thường, nhằm mục đích quảng bá, ngoài việc ngăn chặn việc “leech link” ảnh từ hosting của bạn. Bạn có thể chuyển hình ảnh được “leech” qua một bức ảnh mà bạn tùy chọn (như logo, banner của site bạn chẳn hạn).
Để làm được điều này, bạn sử dụng đoạn mã sau:

 

Xem thêm:  Backup và Restore MySQL Database bằng lệnh (Command)

Ở đoạn mã ví dụ trên mình sử dụng link là tên miền của blog mình. Hãy thay đổi bằng tên miền của website bạn!

Nếu bạn thêm nội dung trên vào file httpd.conf thì bạn cần restart lại apache nhé (sửa file .htaccess thì ko cần)