[DDOS] XMLRPC – Script DDos

Chạy bằng cmd trong Windows, sử dụng lệnh để attack

Pass giải nén: iscrito

<<<Download>>>

Xem thêm:  [Source] Attack Flood Version 1.0 DuyKhang-MZG