[DDOS] XMLRPC – Script DDos

Chạy bằng cmd trong Windows, sử dụng lệnh để attack

Pass giải nén: iscrito

<<<Download>>>