[DDOS] XMLRPC – Script DDos

    Chạy bằng cmd trong Windows, sử dụng lệnh để attack

    Pass giải nén: iscrito

    <<<Download>>>