[DDOS] XMLRPC – Script DDos

Chạy bằng cmd trong Windows, sử dụng lệnh để attack

Pass giải nén: iscrito

<<<Download>>>

Xem thêm:  Làm thế nào để DDos và làm ngừng hoạt động Website (3 phương pháp)