[DDOS] Torshammer

Code DDos mới năm 2015, một trong những tool khủng của năm.

Giải nén ra rồi up lên Koding, sau đó sử dụng lệnh dưới đây để attack:

>>>Download<<<

Xem thêm:  [DDOS] Slowloris.pl