Tạo hiệu ứng bắn pháo hoa bằng HTML5 và Javascript

Hãy thử tìm hiểu và áp dụng ngay cho website của mình để cùng chào đón tết nguyên đán nha các bạn. Xem Cách Làm.

Canvas không hổ trợ trình duyệt của bạn.