Havij 1.17 PRO

1 tool dùng để khai thác SQL Injection đã được crack, lưu ý nên sử dụng trên máy ảo để tránh dính “Em bé” nhé

 

>>>Download<<<

Xem thêm:  Dork SQL 2015