[Facebook] RIP nick Facebook FQA sex

FAQ sex dồn dame
~) Fake ip qua ngôn ngử UK
~) báo cáo tk ày ~) Tk này nội dụng k phụ hợp ~) Gợi dục ~) gửi fb
Xong vào link: ( vẫn giữ IP Ngôn ngữ US nhé ):
https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
Dòng 1 điền email
Dòng 2 điền tên victimn
Dòng 3 link victim
Dòng 4: Viet Nam
chọn Yes
Link to a news article
điền link này vào:
http://laodong.com.vn/phap-luat/ky-an-pham-toi-hiep-dam-den-kho-tin-343001.bld
Xong phần thông tin bổ sung điền:
Here is an account that I knew had sexually abused. facebook group requests please remove this account.

Xem thêm:  Cách làm ảnh nổi bật Facebook với hình cắt nhỏ