Jun Phạm

Jun Phạm

Có người không dám bước vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước đi thì khác nào chân đã gãy.

Page 1 of 7 1 2 7

Liên hệ Quảng Cáo

Các bài mới